Hefter/Study materials

Teknikkheftet

Inneholder både basiske og avanserte øvelser for å forbedre teknikken på Kontrabass. Nivå: Middels – Avansert – Spesialist

https://dl.orangedox.com/EsPTY4sJwAaOsMz45i

Bass Bok Lille Bassist

Inneholder basisøvelser og enkelte tradisjonelle låter fra Cuba for barn. Nivå: Begynnere.

https://dl.orangedox.com/5DlqtgR2IIXiWIKsTR

Click here to download the QR reader for android or the QR reader for iOS in your mobile to be able to hear the music on the exercises

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close